1829, Φώτιος Χρυσανθακόπουλος (Φωτάκος)

Φώτιος Χρυσανθακόπουλος ή Φωτάκος. Υπασπιστής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. «Μόνοι των οι Έλληνες εφρόντιζαν δια την παιδείαν, η οποία εσυνίστατο εις το να μανθάνουν τα κοινά γράμματα και ολίγην αριθμητικήν ακανόνιστον. Εν ελλείψει δε διδασκάλου, ο ιερεύς εφρόντιζε περί τούτου. Όλα […]

Continue reading »

1598, Μελέτιος Πηγάς

Ο Μελέτιος Πηγάς υπήρξε ένας από τους πιο σπουδαίους και τους πιο μορφωμένους εκκλησιαστικούς ηγέτες κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Σ’ ένα γράμμα που στέλνει στους χριστιανούς της Πολωνίας, το 1598, τους γράφει τα εξής για τον διωγμό και την […]

Continue reading »