Περί της σελίδας για το Κρυφό Σχολειό

Ο παρών ιστοχώρος δημοσιεύει κυρίως το υλικό του Γεωργίου Κεκαυμένου, ο οποίος το 2012 εξέδωσε το βιβλίο «Κρυφό Σχολειό. Το Χρονικό μιας Ιστορίας».

Ο Γιώργος Κεκαυμένος μελετά εδώ και πολλά χρόνια το εν λόγω θέμα. Δημοσίευσε για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της έρευνάς του στο ηλεκτρονικό περιοδικό Αντίβαρο το 2008.

Έκτοτε, δημοσίευσε ένα επόμενο άρθρο το 2010 και μία ανανεωμένη έκδοση της μελέτης του το 2011.

Εμπλουτισμένη με ακόμη περισσότερα στοιχεία, την εξέδωσε ο Γιώργος Καραμπελιάς από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις στις 30 Νοεμβρίου του 2012.

Όλο το υλικό και αρκετά άρθρα τα οποία το συνοδεύουν, απαρτίζουν για χρόνια το σχετικό αφιέρωμα του Αντίβαρου.

Τον Μάρτιο του 2017, το υλικό αυτό μεταφέρθηκε και στον παρόντα ιστοχώρο για καλύτερη πρόσβαση στο κοινό.

Ταυτόχρονα, υπάρχει ήδη και ομάδα στο facebook με το ίδιο θέμα.

Ανδρέας Σταλίδης.

(30)